The impact of climate change on soil fertility in the central region of azerbaijan

Ескіз

Дата

2020

Автори

Jafarov Fazil Tatarxan
Mustafayev Mustafa Gilman

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України

Анотація

Глобальне потепління чинить суттєвий негативний вплив на триваючу деградацію ґрунтів. Підвищення температури повітря, яке все частіше спостерігається останніми роками, разом зі зменшенням опадів і збільшенням випаровування призвели до опустелювання і деградації ґрунтів. Проблема опустелювання дуже актуальна для Азербайджану, для території якого взагалі характерний сухий клімат. Погіршення потенційних і ефективних показників родючості ґрунтів в центральних регіонах Азербайджану перетворилося в тривалий, практично незворотний процес. Спостережуване зниження кількості гумусу, який є вагомим показником родючості, являє собою дуже серйозне попередження, яке слід розцінювати як екологічну кризу або деградацію ґрунту. З метою захисту родючості ґрунтів можливе застосування комплексу меліоративних і агромеліоративних заходів. Разом з тим збереження родючості грунтів також можливо шляхом використання нових технологій, а саме консервативного сільського господарства – КСГ. Система консервативного сільського господарства – це технологія, яка використовується при вирощуванні польових рослин з повною або частковою відсутністю оброблення ґрунту, за умови збереження на поверхні ґрунту мінімум 30% залишків попередніх культур. Система консервативного сільського господарства є не тільки технічним методом, а й має декілька різновидів підходу. У консервативному сільському господарстві в основному використовуються такі технології: • Вирівнювання поверхні ґрунту лазерною бороною. • Збереження на ділянці рослинних залишків. • Зниження до мінімуму розорювання земель (мінімальна культивація) або зведення розорювання до нуля. • Застосування системи посіву рядами, що чергуютьсяТакий посів також називають безпахотним або безпосереднім посівом. Крім того, в якості добрива ґрунту необхідно застосовувати рослинний перегній (мульчування) і особливо поєднувати його з посівом рядами, що чергуються.

Опис

Ключові слова

soil fertility, soil surface alignment, humus, land erosion, salinization, plant debris, Conservation agriculture, родючість ґрунтів, вирівнювання поверхні ґрунту, гумус, ерозія ґрунту, засолення, рослинні залишки, консервативне сільське господарство

Бібліографічний опис

Jafarov Fazil Tatarxan, Mustafayev Mustafa Gilman The impact of climate change on soil fertility in the central region of Azerbaijan / Fazil Tatarxan Jafarov, Mustafa Gilman Mustafayev // Екологічна безпека та природокористування / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт., Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору; гол. ред. О. М.Трофимчук. – Київ, 2020. - Вип. 34 (2). - С. 81 - 87. - Бібліогр. : 13 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced