Методологічні основи позиціонування істотних ресурсно-календарних характеристик будівельного контракту в контексті «повного ресурсного циклу» будівництва

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто наукові основи та організаційно-технологічне забезпечення надійності й безпечної експлуатації будівель, споруд, а також теоретичні методи розрахунку істотних ресурсно-календарних характеристик будівельного контракту на основі критеріального базису екологічної безпеки в контексті «повного ресурсного циклу» будівництва відповідно до нормативно- технічних вимог, за умови виконання яких відходи, що утворюються протягом життєвого циклу об’єкта, придатні до подальшого ресурсному або енергетичному використанню при мінімальних витратах ресурсів.
Опис
Ключові слова
кафедра водопостачання та водовідведення, будівельний контракт, ресурсно-календарні характеристики, проект, повний ресурсний циклу будівництва, строительный контракт, ресурсно-календарные характеристики, проект, полный ресурсный цикл строительства, construction contract, resource-calendar characteristics, project, full life cycle of construction
Бібліографічний опис
Чернишев Д. О. Методологічні основи позиціонування істотних ресурсно-календарних характеристик будівельного контракту в контексті «повного ресурсного циклу» будівництва / Д. О. Чернишев // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 64. – С. 428-437. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання