Прибережні території Київської області: природні особливості, сучасний стан та проблеми антропогенного навантаження

Анотація

Розглянуто природні умови прибережних територій Київської області. Проаналізовані фактори антропогенного навантаження, що призвели до критичного сучасного стану цих територій і визначено основні заходи для відновлення їх екологічної рівноваги.

Опис

Ключові слова

річка, прибережні території, навколишнє середовище, антропогенне навантаження, водоохоронна зона, прибережна захисна смуга, river, coastal zone, environment, anthropogenic load, water protection zone, protection strand, река, прибрежные территории, окружающая среда, антропогенная нагрузка, водоохранная зона, прибрежная защитная полоса

Бібліографічний опис

Михайлик О. О. Прибережні території Київської області: природні особливості, сучасний стан та проблеми антропогенного навантаження / О. О. Михайлик // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 5. – С. 51-57. – Бібліогр. : 4 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced