Математичне моделювання процесу формування напружено-деформованого стану масиву грунту

Ескіз

Дата

2012

Автори

Чахоян, В. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Проведено аналіз факторів,що впливають на процес розпушення ґрунту, на основі якого розраховані параметри оптимізації та план проведення інженерного експерименту. Розроблено математичну модель напружено-деформованого стану масиву ґрунту.

Опис

Ключові слова

в'язкопружний елемент, динамічний стан, пружне стиснення, вязкоупругий элемент, динамическое состояние, упругое сжатие, viscoelastic element, the dynamic state, the elastic compression

Бібліографічний опис

Чахоян В. А. Математичне моделювання процесу формування напружено-деформованого стану масиву грунту / В. А. Чахоян // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2012. – Вип. 79. – С. 21 - 24. – Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset