Порівняльна оцінка ефективності функціонування імпульсних резонансних вібраційних машин

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті розглянуто порівняльну оцінку ефективності функціонування лінійних та віб- роударних резонансних вібраційних машин з імпульсним електромагнітним збуренням. Запропоновано модель руху системи, що враховує рівняння електромагнітного контуру на базі ідеальної вольт- амперної характеристики діода. Вплив середовища враховано коефіцієнтами приведення за масою та коефіцієнтом в'язкого тертя. Введено два технологічних та два енергетичних критерії для відносної оцінки якості роботи машин. Встановлено вплив на кількісні показники ефективності функціонування віброударних машин оптимізаційного характеру синтезуючого параметра для відповідних часткових критеріїв.
Опис
Ключові слова
віброударна машина, електромагнітний привід, пружна характеристика, імпульсне збурення, резонансна система, виброударная машина, электромагнитный привод, упругая характеристика, импульсное возбуждение, резонансная система, vibro-impact machine, electromagnetic drive, resilient description, criteria of optimization, resonance system
Бібліографічний опис
Гурський В. Порівняльна оцінка ефективності функціонування імпульсних резонансних вібраційних машин / В. Гурський, О. Ланець, Я. Шпак // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 85. – С. 51 - 58. – Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання