Порівняльна оцінка ефективності функціонування імпульсних резонансних вібраційних машин

Ескіз

Дата

2015

Автори

Гурський, В.
Ланець, О.
Шпак, Я.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті розглянуто порівняльну оцінку ефективності функціонування лінійних та віб- роударних резонансних вібраційних машин з імпульсним електромагнітним збуренням. Запропоновано модель руху системи, що враховує рівняння електромагнітного контуру на базі ідеальної вольт- амперної характеристики діода. Вплив середовища враховано коефіцієнтами приведення за масою та коефіцієнтом в'язкого тертя. Введено два технологічних та два енергетичних критерії для відносної оцінки якості роботи машин. Встановлено вплив на кількісні показники ефективності функціонування віброударних машин оптимізаційного характеру синтезуючого параметра для відповідних часткових критеріїв.

Опис

Ключові слова

віброударна машина, електромагнітний привід, пружна характеристика, імпульсне збурення, резонансна система, виброударная машина, электромагнитный привод, упругая характеристика, импульсное возбуждение, резонансная система, vibro-impact machine, electromagnetic drive, resilient description, criteria of optimization, resonance system

Бібліографічний опис

Гурський В. Порівняльна оцінка ефективності функціонування імпульсних резонансних вібраційних машин / В. Гурський, О. Ланець, Я. Шпак // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 85. – С. 51 - 58. – Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced