Дослідження властивостей проекційного методу в задачі згину балки

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто проекційний метод Бубнова-Гальоркіна-Петрова для зниження вимірності диференціальних рівнянь осі зігнутої балки. Для цього використовуються локальні базисні функції. Всі математичні перетворення виконуються у індексній формі. Проведено дослідження збіжності чисельних результатів з точним розв’язкам при різному кроці розбиття для шарнірної балки, навантаженої рівномірно-розподіленим навантаженням. Визначено оптимальний крок розбиття для запропонованого проекційного методу.
Опис
Ключові слова
кафедра опору матеріалів, проекційний метод, базисні функції, згин балки, метод початкових параметрів
Бібліографічний опис
Левківський Д. В. Дослідження властивостей проекційного методу в задачі згину балки / Д. В. Левківський, М. О. Янсонс // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 62, ч.1. - С. 338-350. - Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання