Місце промислових територій в планувальній структурі крупного міста та напрями їх трансформації (на прикладі м. Києва)

Ескіз

Дата

2014

Автори

Плешкановська, А. М.
Бірюк, С. П.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

визначені основні історичні етапи формування промислововиробничих зон крупного міста та сучасний стан їх використання. Встановлені тенденції зменшення площі промислових утворень та їх частки в планувальній структурі міста (на прикладі м. Києва). Окреслені напрями трансформації промислових територій в постіндустріальний період.

Опис

Ключові слова

кафедра землеустрою і кадастру, промислові території, планувальна структура міста

Бібліографічний опис

Плешкановська А. М. Місце промислових територій в планувальній структурі крупного міста та напрями їх трансформації (на прикладі м. Києва) / А. М. Плешкановська, С. П. Бірюк // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2014. - Вип. 37. - С. 263-267. - Бібліогр. : 4 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset