Досвід теоретичного дослідження архітектури стилю модерн

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті проаналізовано історичні дослідження модерну в різних країнах, внесок вчених, виявлено коло малодосліджених питань.
Опис
Ключові слова
архітектура, модерн, дослідження, архитектура, модерн, исследования, architecture, Art-nouveau, researches, Кафедра основ архітектури і архітектурного проектування
Бібліографічний опис
Івашко Ю. В. Досвід теоретичного дослідження архітектури стилю модерн / Ю. В. Івашко // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відповід. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 3. – С. 15-21. – Бібліогр. : 28 назв.
Зібрання