Теорія спорту: методичні вказівки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Автори
Канішевський, С. М.
Киселевська, Світлана Михайлівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА, Талком
Анотація
Містять загальні відомості, мету, завдання, програму та структуру навчальної дисципліни «Теорія спорту». Надані теми та короткий зміст лекційних та практичних занять, теми для самостійної роботи, питання модульного і підсумкового контролю, спеціальна література, інші інформаційні ресурси щодо вивчення дисципліни. Призначено для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр денної та заочної форм навчання.
Опис
Ключові слова
кафедра фізичного виховання і спорту, теорія спорту
Бібліографічний опис
Теорія спорту : методичні вказівки : для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт" освітнього рівня бакалавр / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : Канішевський С. М., Киселевська С. М. . - Київ : КНУБА : Талком, 2023. - 29 с. - Бібліогр. : с. 26 - 28.