Напружено-деформований стан і формозмінення масивних і тонкостінних об’єктів

Ескіз

Дата

2018

Автори

Баженов, В. А.
Максим’юк, Ю. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В роботі наведені результати математичного моделювання процесів формозмінення масивних і тонкостінних тіл обертання під дією вимушених переміщень та неусталених температурних полів при великих незворотніх деформаціях і перемінних граничних умовах. В якості прикладів розглянуті операції витяжки циліндричного стакану і гарячої осадки циліндричної заготовки.

Опис

Ключові слова

напружено-деформований стан, формозмінення, вісесиметричні тіла, масивні і тонкостінні об’єкти, неусталене температурне поле, універсальний СЕ, моментна схема скінчених елементів МССЕ, витяжка циліндричного стакану, гаряча осадка циліндричної заготовки, кафедра будівельної механіки

Бібліографічний опис

Баженов В. А. Напружено-деформований стан і формозмінення масивних і тонкостінних об’єктів / В. А. Баженов, Ю. В. Максим’юк // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2019. – Вип. 102. – С. 3 - 12. - Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset