Класифікація зображень об'єктів в області суміжності дефекту типу "тріщина"

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Досліджується і здійснюється класифікація об'єктів у зоні суміжності дефектів типу "тріщина" (ДДТ) на базі конструктивних понять суміжних сторонніх об'єктів тріщини. Для ознакоутворюючих елементів тріщини визначена специфіка за рахунок якої можлива побудова області суміжності тріщини і класифікація сторонніх об'єктів в цій області. Досліджено фактор спостержуванності сторонніх суміжних об'єктів, що дає змогу ввести класифікацію асоційовано-ізольованих перешкод відносно сторонніх об'єктів і визначити їх як різні дефекти ДТТ. Здійснено класифікацію дефектів ДТТ за їх місцем розташування відносно тріщини. З метою дослідження волосяних і тріщин введено і досліджено поняття зони прилягання, в основі якого лежить колір області, що прилягає до тріщини і визначає цю зону.
Опис
Ключові слова
кафедра інформаційних технологій, тріщина, область суміжності, дефект, спостережуваність, класифікація, розшарування, асоціювання, примикання, ознака, елемент тріщини, трещина, дефект, область смежности, наблюдаемость, классификация, расслоение, сопряжения, сопряжения, элемент трещины, defect, area of contiguity, observability, stratification, abutments, crack, defect
Бібліографічний опис
Горда О. В. Класифікація зображень об'єктів в області суміжності дефекту типу "тріщина" / О. В. Горда, О. О. Пузько // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2019. – Вип. 69. – С. 68-76. - Бібліогр : 14 назв.
Зібрання