Класифікація зображень об'єктів в області суміжності дефекту типу "тріщина"

Ескіз

Дата

2019

Автори

Горда, О. В.
Пузько, О. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Досліджується і здійснюється класифікація об'єктів у зоні суміжності дефектів типу "тріщина" (ДДТ) на базі конструктивних понять суміжних сторонніх об'єктів тріщини. Для ознакоутворюючих елементів тріщини визначена специфіка за рахунок якої можлива побудова області суміжності тріщини і класифікація сторонніх об'єктів в цій області. Досліджено фактор спостержуванності сторонніх суміжних об'єктів, що дає змогу ввести класифікацію асоційовано-ізольованих перешкод відносно сторонніх об'єктів і визначити їх як різні дефекти ДТТ. Здійснено класифікацію дефектів ДТТ за їх місцем розташування відносно тріщини. З метою дослідження волосяних і тріщин введено і досліджено поняття зони прилягання, в основі якого лежить колір області, що прилягає до тріщини і визначає цю зону.

Опис

Ключові слова

кафедра інформаційних технологій, тріщина, область суміжності, дефект, спостережуваність, класифікація, розшарування, асоціювання, примикання, ознака, елемент тріщини, трещина, дефект, область смежности, наблюдаемость, классификация, расслоение, сопряжения, сопряжения, элемент трещины, defect, area of contiguity, observability, stratification, abutments, crack, defect

Бібліографічний опис

Горда О. В. Класифікація зображень об'єктів в області суміжності дефекту типу "тріщина" / О. В. Горда, О. О. Пузько // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2019. – Вип. 69. – С. 68-76. - Бібліогр : 14 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset