Состояние и динамика жилой застройки Харькова начала ХХ века (по материалам профессиональных печатных изданий и архивных материалов)

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті описується будівельна ситуація, яка склалася в Харкові на початку ХХ століття. Висвітлюються проблеми та їх вирішення, з якими стикалися архітектори та чиновники Міської управи.
Опис
Ключові слова
архітектор, житлові будинки, Будівельний статут, динаміка будівництва, будівельні технології
Бібліографічний опис
Кублицкая Е. Е. Состояние и динамика жилой застройки Харькова начала ХХ века (по материалам профессиональных печатных изданий и архивных материалов) / Е. Е. Кублицкая // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 40. - С. 56-64. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання