Розробка дискового робочого органа для безтраншейного прокладання ліній комунікацій

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Запропонована конструкція робочого органа для прокладання ліній інженерних комуніка-цій безтраншейним способом, який забезпечує зниження енергоємності розробки грунту. Розроблено математичну модель руйнування та переміщення грунту робочим органом. Обґрунтовано конструк-тивні схеми гідравлічного приводу робочого органа.
Опис
Ключові слова
кафедра будівельних машин, грунт, безтран- шейна прокладка комунікацій., математична модель, дисковий робочий орган, напрямні лопатки, mathematical model, disk working organ, directing shoulder-blades, soil, demon is a trench gasket of communications
Бібліографічний опис
Пелевін Л. Е. Розробка дискового робочого органа для безтраншейного прокладання ліній комунікацій / Л. Е. Пелевін, Є. Гарбатюк, А. Фомин , А. Азенко // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : наук.-техн.зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп.ред. М. К. Сукач .- Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 90. - С. 79-84.
Зібрання