Визначення параметрів заступної схеми лінійного магнітоелектричного вібратора

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто вібратор з приводом від лінійного магнітоелектричного двигуна та запропоновано його електричну заступну схему. Механічну частину пристрою подано у вигляді відповідних електричних опорів, використовуючи метод електромеханічних аналогій. Згідно наведеної заступної схеми, виконано розрахунок електромеханічних параметрів дослідного зразка магнітоелектричного вібратора. Відповідні значення параметрів визначались на підставі чисельного розрахунку магнітного поля методом скінченних елементів.
Опис
Ключові слова
вібратор, електромагнітні параметри, електромеханічні характеристики, лінійний двигун, постійні магніти, vibrator, electromagnetic parameters, electromechanical characteristics, linear motor, permanent magnets
Бібліографічний опис
Бондар Р. Визначення параметрів заступної схеми лінійного магнітоелектричного вібратора / Р. Бондар // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2016. – Вип. 87. – С. 82 - 91. – Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання