Застосування лінгвістичних методів комбінування множин в архітектурному проектуванні житла

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
у статті представлено взаємодії методів застосовних в лінгвістиці до архітектури, що у свою чергу є способом виявлення міждисциплінарної взаємодії різних наук. Використовуючи принципи і методи, вивчені в різних напрямах, таких як лінгвістика, біологія, генетика і інших науках, де існує визначені методи, використовуваних в різних пропорціях і комбінаціях, з'являється можливість застосувати їх в архітектурних дослідженнях
Опис
Ключові слова
каф. інформаційних технологій в архітектурі, житлові простори, перетворення, комбінаторика, метод проектування, міждисциплінарні науки, лінгвістика і архітектура
Бібліографічний опис
К ниш М. В. Застосування лінгвістичних методів комбінування множин в архітектурному проектуванні житла / М. В. К ниш // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 34. - С. 464-471. - Бібліогр. : 4 назви
Зібрання