Адаптаційна модель «блакитно-зеленої» інфраструктури міста

Ескіз

Дата

2018

Автори

Рубан, Л. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Стаття присвячена розкриттю суті адаптаційних заходів методичного підходу щодо архітектурно-ландшафтної організації прибережних та водних територій: основ планувального методу природно-гідрологічного захисту територій, формування контактної зони [1, 2], розроблення адаптаційної моделі «блакитно-зеленої» інфраструктури міста з типологією її структурних елементів.

Опис

Ключові слова

архітектурно-ландшафтна організація територій, прибережні та водні території, адаптаційна модель «блакитно-зеленої» інфраструктури, «блакитна» вулиця, водний сад, водний басейн (резервуар), житлова група, кафедра ландшафтної архітектури

Бібліографічний опис

Рубан Л. І. Адаптаційна модель «блакитно-зеленої» інфраструктури міста / Л. І. Рубан // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 52. - С. 230 - 237. - Бібліогр : 16 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset