Інвестиційно-інноваційний розвиток підприємницької діяльності в Україні

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
ДКС центр
Анотація
У монографії висвітлено сутність підприємництва, його основні організаційно-правові форми, організація підприємницької діяльності, теоретико-методологічні основи інноваційного розвитку підприємств. Особлива увага приділяється питанням управління різними сторонами підприємницької діяльності, підготовці інноваційно-інвестиційних проектів, а також проблемам забезпечення економічної безпеки підприємства, для створення умов його (підприємства) сталого розвитку. Окремим блоком розглядаються основні засадничі підходи, щодо підготовки кваліфікованого персоналу, в умовах функціонування технологічних парків України, висвітлюється загальна методологія функціонування освітньої підсистеми відповідних парків. Розраховано на наукових працівників, керівників, державних службовців, фахівців, менеджерів підприємств і фінансових установ, викладачів, аспірантів, студентів, а також широке коло читачів.
Опис
Ключові слова
підприємницька діяльність, інноваційно-інвестиційні проекти, економічна безпека підприємства, кафедра менеджменту в будівництві
Бібліографічний опис
Інвестиційно-інноваційний розвиток підприємницької діяльності в Україні : монографія / В. Г. Федоренко, П. М. Куліков, Г. М. Рижакова [та ін.] ; за ред В. Г. Федоренка ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; Екон. школа академіка УАН В. Г. Федоренка. - Київ : ДКС Центр, 2019. - 430 с.