MS WORD – 2 0 1 6 . Робота з текстовим документом

Ескіз

Дата

2023

Автори

Тихонова, Ольга Олексіївна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглянуто використання засобів Microsoft WORD – 2016 для створення та редагування документів, створення таблиць та вставки об’єктів. Містять короткі теоретичні відомості, контрольні запитання для самостійної підготовки і практичні завдання за тематикою. Призначено для студентів спеціальності 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність».

Опис

Ключові слова

робота з текстовим документом, MS WORD – 2 0 1 6, Кафедра інформаційних технологій

Бібліографічний опис

MS WORD – 2016. Робота з текстовим документом : методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Економічна інформатика» : для студентів спеціальності 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач О. О. Тихонова. – Київ : КНУБА, 2023. – 32 с. : іл. - Бібліогр. : с. 32.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset