Масаж: методичні вказівки до вивчення курсу

Ескіз недоступний
Дата
2022
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Талком
Анотація
Розглянуто вимоги до підготовки до практичних занять та самостійної підготовки, змістовні модулі, ключові слова тем, література для самостійної підготовки, а також вимоги до написання і оформлення індивідуальних робіт (рефератів). Призначено для студентів спеціальності 017 “Фізична культура і спорт”, галузі знань 01 “Освіта/Педагогіка”.
Опис
В авторський редакції
Ключові слова
масаж, кафедра фізичного виховання і спорту
Бібліографічний опис
Масаж : методичні вказівки до вивчення курсу : для студентів спеціальності 017 “ Фізична культура і спорт ”, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладачі : Р. А. Калениченко, Т. А. Клименко. - Київ : КНУБА : Талком, 2022. - 23 с. - Бібліогр. : с. 22 - 23.