Конвективна модель розповсюдження емісії викидів на автотранспортному щляхопроводі при нейтральних умовах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Волошкіна, О. С.
Трофімович, В. В.
Клімова, І. В.
Сіпаков, Р. В.
Ткаченко, Т. М.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Аналіз ступеня забруднення атмосферного повітря на урбанізованих територіях виявив його залежність від зростання кількості особистих автотранспортних засобів, які працюють на традиційному паливі. У роботі доведено можливість застосування теорії конвективної струмини для оцінки та прогнозу забруднення атмосферного повітря мегаполісів залежно від метеоумов та кількості автомобілів, які перебувають одночасно в «заторах» та «тиснявах» на автомобільному шляхопроводі. Для розрахунку параметрів конвективної струмини використовуємо інтегральний метод Л. Ейлера. На підставі розглянутих основних шляхів розповсюдження емісій в атмосфері, окреслено умови виникнення нейтрального стану. Авторами представлено методику розрахунку кількості викидів вуглеводнів від автомобільного транспорту, що є підставою для визначення вторинного забруднення формальдегідом атмосферного повітря територій мегаполісів внаслідок фотохімічних перетворень. Представлені дослідження дозволяють виділити частку викидів парникових газів від втомобільного транспорту в розрізі загальних викидів мегаполіса. На підставі даної моделі розроблений калькулятор розрахунку концентрації забруднення від автотранспорту. Калькулятор дозволяє використовувати спеціально синтезовані зовнішні впливи з подальшим обробленням результатів спостережень та з наступним аналізом наслідків. Ефективність використання запропонованої математичної моделі може бути збільшена, якщо поєднати її зі застосуванням "зелених конструкцій". Запропонований у роботі підхід стане в нагоді при пошуку оптимальних управлінських рішень на муніципальному рівні та формування екологічної політики міста.
Опис
Ключові слова
кафедра охорони праці та навколишнього середовища, забруднення атмосферного повітря, теорія конвективної струмини, математична модель, викиди вуглеводнів
Бібліографічний опис
Конвективна модель розповсюдження емісії викидів на автотранспортному щляхопроводі при нейтральних умовах / О.С. Волошкіна, В.В. Трофімович, І. В. Клімова, Р. В. Сіпаков, Т. М. Ткаченко // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання: наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. Є. С. Малкін. – Київ : КНУБА, 2018. – № 27. – С. 23 - 33. - Бібліогр. : 18 назв.
Зібрання