Наукове обгрунтування проблеми розвитку рекреації та туризму у сільській місцевості

Ескіз

Дата

2016

Автори

Чижевська, Л. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Обґрунтовуються перспективи розвитку сільського зеленого туризму з урахуванням унікального природного та значного та значного людського потенціалу сільської місцевості України. Встановлюється, що вирішення задач раціональної архітектурно-планувальної організації агрорекреаційних сільських поселень знаходиться на стику містобудівного проектування рекреаційних утворень і планування відповідних адміністративно-територіальних одиниць територіальних громад та сільських поселень. Враховуючи проведене наукове обґрунтування сформульовано мету, об’єкт та предмет дослідження.

Опис

Ключові слова

сільський зелений туризм, соціально-економічний розвиток села, соціально-економічний розвиток села

Бібліографічний опис

Чижевська Л. О. Наукове обгрунтування проблеми розвитку рекреації та туризму у сільській місцевості / Л. О. Чижевська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 42. - С. 241-251. - Бібліогр : 21 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced