Точки перегину і спрямління на дискретно заданих кривих

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Представлено результати дослідження, пов’язаного із заданням вузлів, на неперервних параболічних дискретно заданих кривих за статикогеометричним методом (СГМ), які відповідають точкам нульової кривини.
Опис
Ключові слова
кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки, дискретно задана крива, точки нульової кривини, неперервні параболічні криві, статико-геометричний метод, a discrete curve line, points of a zero curvature, the continuous curve of parabolic type, a static-geometric method
Бібліографічний опис
Ботвіновська С. І. Точки перегину і спрямління на дискретно заданих кривих / С. І. Ботвіновська // Містобудування та територіальне планування : наук.-тенхн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 62, ч. 1. - С. 90 - 96. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання