Оцінка енергоємності процесу подрібнення будівельних матеріалів

Ескіз недоступний
Дата
2012
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Робота присвячена розгляду питомих витрат енергії на одиницю отриманої продукції в дробильних машинах. З метою рішення проблеми зменшення енерговитрат при подрібненні, здійснено аналіз енергетичних законів та визначення передумов для подальшого дослідження.
Опис
Ключові слова
кафедра машин і обладнання технологічних процесів, дробарка, енерговитрати, напруження на площадці
Бібліографічний опис
Назаренко І. І. Оцінка енергоємності процесу подрібнення будівельних матеріалів / І. І. Назаренко, Є. О. Міщук // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2012. - № 28. - С. 20 - 28. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання