Оцінка енергоємності процесу подрібнення будівельних матеріалів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Автори
Назаренко, І. І.
Міщук, Є. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Робота присвячена розгляду питомих витрат енергії на одиницю отриманої продукції в дробильних машинах. З метою рішення проблеми зменшення енерговитрат при подрібненні, здійснено аналіз енергетичних законів та визначення передумов для подальшого дослідження.
Опис
Ключові слова
кафедра машин і обладнання технологічних процесів, дробарка, енерговитрати, напруження на площадці
Бібліографічний опис
Назаренко І. І. Оцінка енергоємності процесу подрібнення будівельних матеріалів / І. І. Назаренко, Є. О. Міщук // Техніка будівництва : наук.-техн. журн. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. І. І. Назаренко. - Київ : КНУБА, 2012. - № 28. - С. 20 - 28. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання