Особливості архітектурно-планувальних рішень нових дерев'яних рекреаційних об'єктів Карпатського регіону. Принципи розвитку та методи збереження традицій

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У дослідженні на основі аналізу результатів натурних обстежень та проектної документації обґрунтовано особливості функціонально- планувальних вирішень дерев’яних рекреаційних об’єктів. За допомогою виявлення характерних особливостей архітектурно-композиційних ознак будівель і споруд здійснена спроба визначення їх стилістики. Представлено принципи розвитку та методи збереження традицій дерев’яної рекреаційної архітектури в регіоні.
Опис
Ключові слова
карпатський рекреаційний регіон, дерев’яна рекреаційна архітектура, архітектурно-планувальні вирішення, традиція, карпатский рекреационный регион, деревянная рекреационная архитектура, архитектурно-планировочные решения, традиция, carpathian recreation region, wooden recreational architecture, architectural and planning decisions, tradition
Бібліографічний опис
Савчук А. І. Особливості архітектурно-планувальних вирішень нових дерев’яних рекреаційних об’єктів Карпатського регіону. Принципи розвитку та методи збереження традицій / А. І. Савчук // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; головн. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. – Вип. 68. – С. 482-501. – Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання