Використання термосифонного геліоколектора для забезпечення рухомості повітря у приміщенні

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Побудовано поля швидкості повітря в об’ємі дослідного модуля з встановленим пасивним сонячним повітронагрівачем для різної потужності теплового випромінювання. Встановлено рівняння регресії, які відображають зміну швидкості нагрітого в термосифонному геліоколекторі струменя повітря залежно від інтенсивності теплового потоку, площі вхідного і вихідного отворів сонячного колектора та кута його нахилу. Доведено, що найбільший вплив на швидкість руху повітря струмини має площа отворів геліоколектора. Дана оцінка ефективності турбулізаторів потоку, встановлених на шляху теплоносія вздовж повітряного каналу.
Опис
Ключові слова
рухомість повітря, параметри мікроклімату, сонячна система опалення.
Бібліографічний опис
Козак Х. Р. Використання термосифонного геліоколектора для забезпечення рухомості повітря у приміщенні / Х. Р. Козак, В. М. Желих // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук. – техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. Е.С. Малкін. – Київ, 2014. - Вип. 17. - С. 32 – 38. – Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання