Досвід реконструкції шкільних будівель І-ІІ періодів індустріалізації (1955-початок 70-х рр..) на прикладі м. Києва

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Автори
Розумний, С. В.
Слєпцов, О. С.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті в узагальненому вигляді систематизовано досвід реконструкції шкільних будівель І – ІІ періодів індустріального періоду у будівництві.
Опис
Ключові слова
індустріалізація, реконструкція, шкільні будівлі, типові серії, блок-прибудова, индустриализация, реконструкция, школьные здания, типовые серии, блок-пристройка, industrialization, rennovation, school buildings, typical series, a block extension
Бібліографічний опис
Розумний С. В. Досвід реконструкції шкільних будівель І-ІІ періодів індустріалізації (1955-початок 70-х рр..) на прикладі м. Києва / С. В. Розумний, О. С. Слєпцов // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 3. – С. 75-83. – Бібліогр. : 9 назв.
Зібрання