Уловлювання частинок бензолу в коксовому газі скруберами насадкового типу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Редько, О. Ф.
Чайка, Ю. І.
Бурда, Ю. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У даній роботі розглянуті особливості вловлювання часток бензолу в коксовому газі скрубером насадкового типу. Були проаналізовані й оброблені експериментальні та теоретичні данні щодо залежності кількості часток від температури та тиску. Отримано рівняння регресії, яке дозволяє розрахувати ефективність уловлення часток бензолу залежно від температури та тиску. На підставі статистичного аналізу рівняння регресії експериментальних даних виявлено фактор, що найбільше впливає на ефективність уловлювання частинок бензолу. Цим фактором є температура. Точковий коефіцієнт еластичності для цього фактора перевищує три, а для інших факторів цей коефіцієнт значно менший за одиницю. Показано, що для інтенсифікації вловлювання необхідно максимально знижувати температуру перебігу процесу. За рівнянням регресії побудовано графік.
Опис
Ключові слова
коксовий газ, скрубер, бензол, викиди в атмосферу, насадка, коксова промисловість
Бібліографічний опис
Редько О. Ф. Уловлювання частинок бензолу в коксовому газі скруберами насадкового типу / О. Ф. Редько, Ю. І. Чайка, Ю. О. Бурда // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; відп. ред. Е. С. Малкін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 22. - С. 33-38. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання