Розрахунок балки-стінки методом “прямих”

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядається методика визначення напружено-деформованого стану балки-стінки за допомогою комбінації метода «прямих» та проекційного метода Бубнова-Гальоркіна-Петрова. Для чисельного розв’язання редукованих рівнянь задачі застосовують метод дискретної ортогоналізації С.К.Годунова. На прикладі показано збіжність отриманих результатів з методом скінченних елементів.
Опис
Ключові слова
кафедра опору матеріалів, напружено-деформований стан, балка-стінка, метод "прямих", метод Бубнова-Гальоркіна-Петрова, метод скінченних елементів
Бібліографічний опис
Станкевич А. М. Розрахунок балки-стінки методом “прямих” / А. М. Станкевич, Д. В. Левківський, А. С. Тімофєєв // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2013. - Вип. 50. - С. 679 - 687. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання