Удар конічного стрижня об жорстку перешкоду

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті розглянуто задачу про повздовжній удар конічного стрижня змінного перерізу. На підставі аналізу впливу параметрів конструкції на значення головної частоти коливань, надані рекомендації про використання наближеного методу розрахунку. Отримані залежності для визначення переміщень і напружень перерізів стрижня. Запропонована інженерна залежність для визначення максимальної величини зусилля в ударному перерізі.
Опис
Ключові слова
конічний стрижень, метод Фур’є, повздовжні коливання, повздовжній удар, механічні напруження
Бібліографічний опис
Улітін Г. М. Удар конічного стрижня об жорстку перешкоду / Г. М. Улітін, С. М. Царенко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2014. – Вип. 93. – С. 56 - 63. - Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання