Психо-емоційні аспекти естетичного в теорії містобудування та ландшафтної архітектури

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Рубан, Л. І.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Стаття присвячена: узагальненню положень теорії містобудування та ландшафтної архітектури другої половини 20 ст., які стосуються напряму естетики містобудування; розгляду можливих емоційних переживань людини як естетичної оцінки витворів містобудівного та садово- паркового мистецтва при їх сприйнятті; необхідності вивчення закономірностей емоційного сприйняття архітектурно-ландшафтних об’єктів, в складі яких є присутнім водний компонент, для вирішення актуальних проблем містобудування та ландшафтної архітектури.
Опис
Ключові слова
водний компонент ландшафту, архітектурно- ландшафтне середовище, естетика об’єкту, естетична оцінка, психічний стан, позитивні та негативні емоції, водный компонент ландшафта, архитектурно-ландшафтная среда, стетика объекта, эстетическая оценка, психическое состояние, положительные и отрицательные эмоции, water component of the landscape, architectural and landscape environment, aesthetics of the object, aesthetic evaluation, mental state, positive and negative emotions, кафедра ландшафтної архітектури
Бібліографічний опис
Рубан Л. І. Психо-емоційні аспекти естетичного в теорії містобудування та ландшафтної архітектури / Л. І. Рубан // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 51. - С. 337 - 345. - Бібліогр. : 17 назв.
Зібрання