Регресійні моделі переходу елементів в міксоміцетах в залежності від параметрів навколишнього середовища

Ескіз

Дата

2017

Автори

Кривомаз, Т.І.
Волошкіна, О.С.
Максименко, Д.В.
Жукова, О.Г.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

За допомогою програмного пакету Statistica проаналізовано репрезентативну вибірку що включає 52 зразки 28 видів міксоміцетів, зібраних у кардинально відмінних екотопах міських територій (м. Київ), гірських екосистем (Карпати і Альпи) та тропічних островів (Сейшели). Для з’ясування трансформації елементів міксоміцетами в навколишньому середовищі побудовано математичні моделі біоакумуляції елементів, в залежності від їх концентрації в міксоміцетах, субстратах, ґрунті та його рухомих формах, повітрі та дощовій воді. Встановлено, що на рівень Ca в досліджених зразках міксоміцетів впливають всі проаналізовані фактори. Концентрація Mn залежить від його вмісту у повітрі та рухомих формах ґрунту, Pb – в дощовій воді, ґрунті та його рухомих формах. Для As та Fe найкращими предикторами виявились субстрат та ґрунт, субстрат також відіграє вирішальну роль у зміні вмісту Al та Cd, а ґрунт вагомо впливає на концентрацію Ni в міксоміцетах. Отримані моделі дозволяють з’ясувати шляхи надходження токсичних елементів у біооб’єкти та прогнозувати довгострокові ефекти техногенного впливу на стан екологічної безпеки навколишнього середовища.

Опис

Ключові слова

кафедра охорони праці та навколишнього середовища, екологічна безпека, міксоміцети, метали, математичне моделювання

Бібліографічний опис

Кривомаз Т. І. Регресійні моделі переходу елементів в міксоміцетах в залежності від параметрів навколишнього середовища / Т. І. Кривомаз, О. С. Волошкіна, Д. В. Максименко, О. Г. Жукова // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування : наук.-техн. журнал / Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ. - 2017. - Вип. 1. - С. 97-104. - Бібліогр. : 11 назв. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ebzp_2017_1_15

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset