Розробка концепції адаптивного управління розвитком кластерів енергоефективності архітектурно- будівельної галузі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Автори
Плоский, В. О.
Микитась, М. В.
Кожедуб, С. А.
Теренчук, С. А.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Основна ідея дослідження щодо вирішення інфраструктурних проблем енергозбереження полягає у формуванні кластерів енергоефективності архітектурно-будівельної галузі при умові впровадження ефективного механізму формування та реалізації адаптивного управління, що базується на науковообґрунтованих моделях прогнозування їх діяльності та моделі адаптивного управління. Запропонована концептуальна схема розробки механізмів адаптивного управління кластерами енергоефективності архітектурно-будівельної галузі та вказано які моделі і методи доцільно впроваджувати на різних етапах розробки таких механізмів.
Опис
Ключові слова
кафедра архітектурних конструкцій, адаптивна кластерна організаційна структура, адаптивне управління, енергоресурсоефективність, кластер енергоефективності
Бібліографічний опис
Розробка концепції адаптивного управління розвитком кластерів енергоефективності архітектурно- будівельної галузі / В. О. Плоский, М. В. Микитась, С. А. Кожедуб, С. А. Теренчук // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 52. - С. 98-105. - Бібліогр : 12 назв.
Зібрання