Типи схем організації зеленої зони міст

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті досліджуються фактори, що визначають специфічні особливості озеленення населеного пункту. Систему насаджень і розміри територій, що озеленюються, у містах і селищах визначають з урахуванням специфіки їхнього місцезнаходження і народногосподарського профілю.
Опис
Ключові слова
зелена зона, зозеленені території, комплексна зелена зона, приморський тип міста, прирічний тип міста, материковий тип міста
Бібліографічний опис
Коваленко А. А. Типи схем організації зеленої зони міст / А. А. Коваленко, А. М. Плешкановська // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2015. - Вип. 5. - С. 185-192. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання