Дослідження гідродинаміки течії в’язкої рідини в замкненому контурі апаратів напірної флотації

Ескіз

Дата

2017

Автори

Мовчан, С. І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

З використанням математичного апарату розглянуто закономірності та обґрунтовано умови руху водного потоку у вертикальній площині в замкненому контурі апаратів напірної флотації, які визначають ефективність роботи водоочисного обладнання систем оборотного водопостачання промислових підприємств.

Опис

Ключові слова

водний потік, замкнений контур, апарати електрофлотокоагуляції, напірна флотація, дифузія, оборотне водопостачання, рух рідини, водный поток, замкнутый контур, аппараты электрофлотокоагуляции, напорная флотация, диффузия, оборотное водоснабжение, движение жидкости, water flow, closed loop, electrophotocoagulation devices, pressure flotation, diffusion, circulating water supply, fluid motion

Бібліографічний опис

Мовчан С. І. Дослідження гідродинаміки течії в’язкої рідини в замкненому контурі апаратів напірної флотації / С. І. Мовчан // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. А. М. Кравчук. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 28. – С. 227-235. – Бібліогр. : 15 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset