Деякі первинні форми територіальної організації традиційного вітчизняного храмобудування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Завада, В. Т.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті розглядаються деякі характерні приклади первинних форм територіальної організазації традиційного храмобудуванняУкраїни.
Опис
Ключові слова
первинний, форми, традиційний, культовий, будівництво, територіальний, організація, кафедра дизайну архітектурного середовища
Бібліографічний опис
Завада В. Т. Деякі первинні форми територіальної організації традиційного вітчизняного храмобудування / В. Т. Завада // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 48. - С. 61 - 68. - Бібліогр : 5 назв.
Зібрання