Вип. 48

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 20 з 29
 • Документ
  Деякі первинні форми територіальної організації традиційного вітчизняного храмобудування
  (КНУБА, 2017) Завада, В. Т.
  У статті розглядаються деякі характерні приклади первинних форм територіальної організазації традиційного храмобудуванняУкраїни.
 • Документ
  Інтер’єр новітніх технологій
  (КНУБА, 2017) Зиміна, С. Б.
  В статті розглядаються напрямки в розвитку інтер’єрів, для формування яких задіяні новітні технології: мультимедійні, інтерактивні, віртуальні та 3-Dтехнології. Пропонується ілюстративний ряд інтер’єрів до кожного з напрямків.
 • Документ
  Лютерани і їх молитовні будинки - кірхи
  (КНУБА, 2017) Бачинська, О. В.
  В статті розглядається еволюція архітектури лютеранських храмів – кірх та особливості кірхи у Києві.
 • Документ
  Причини та тенденції нового урбанізму Східної Європи у 1920-1930-х роках
  (КНУБА, 2017) Бачинська, Л. Г.
  Стаття присвячена виявленню причин появи головних напрямків в архітектурі і містобудуванні Радянської України у 1920-1930-ті роки, що відбувалися під впливом особливостей соціально-економічної і політичної ситуації. Проведено порівняння умов утворення архітектурно- містобудівної спадщини зазначеного періоду у Західній та Східній Європі. З’ясована виключна роль соціуму, який формується в державі залежно від існуючих економічних та політичних умов у визначенні головних тенденцій в архітектурі і містобудуванні.
 • Документ
  Вплив положення ярусів підпірних стін в плані на величину горизонтальних переміщень та значення згинальних моментів
  (КНУБА, 2017) Скочко, Л. О.
  Розглянуто роботу багатоярусних підпірних стін, за допомогою числового моделювання. Розв’язання задач виконано у плоскій постановці за допомогою методу скінченних елементів. Досліджено вплив зміни взаємного розташування ярусів підпірних стін в плані, а також їх взаємодія між собою. Визначені положення підпірних стін, які дозволяють зменшити витрати арматури. Приведено графіки зміни горизонтальних деформацій кожного з ярусів підпірних стін в залежності від їх взаємного розташування. Розв’язання ряду задач дало можливість аналізувати залежності між зміною взаємного положення ярусів у плані і напружено деформованим станом конструкції підпірних стін.
 • Документ
  Вплив положення ярусів підпірних стін в плані на величину горизонтальних переміщень та значення згинальних моментів
  (КНУБА, 2017) Скочко, Л. О.
  Розглянуто роботу багатоярусних підпірних стін, за допомогою числового моделювання. Розв’язання задач виконано у плоскій постановці за допомогою методу скінченних елементів. Досліджено вплив зміни взаємного розташування ярусів підпірних стін в плані, а також їх взаємодія між собою. Визначені положення підпірних стін, які дозволяють зменшити витрати арматури. Приведено графіки зміни горизонтальних деформацій кожного з ярусів підпірних стін в залежності від їх взаємного розташування. Розв’язання ряду задач дало можливість аналізувати залежності між зміною взаємного положення ярусів у плані і напружено деформованим станом конструкції підпірних стін.
 • Документ
  Другий етап розвитку аеропортів світу (частина 1, американські аеропорти)
  (КНУБА, 2017) Семикіна, О. В.
  В статті розглянуті проблеми формування та розвитку світових аеропортів у період з 1950 року до 1971 року.
 • Документ
  Орендне житло в Україні. Принципи архітектурно-планувальної організації
  (КНУБА, 2017) Яновицький, Є. Л.
  Проведений аналіз питання щодо принципів формування та визначення основних принципів архітектурно-планувальної організації житлових апартаментів, та орендного житла. Визначена актуальність впровадження будівництва орендного житла в Україні, як метод вирішення житлової проблеми та формування цивілізованого ринку орендного житла.
 • Документ
  Проблеми проектування та будівництва ТРЦ в республіці Конго
  (КНУБА, 2017) Хараборська, Ю. О.; Седел Окасса, Муеле
  В статті дана коротка історична довідка що до Республіки Конго, названі основні типи торгово-розважальних центрів та викладена схема організації ділянки будівництва.
 • Документ
  Архітектурно-екологічне формування атріумних просторів у житлових будівлях
  (КНУБА, 2017) Сніжко, М. С.
  У статті розглянуто приклади атріумних мало- та багатоповерхових житлових будівель; проаналізовано типи атріумних просторів, що широко розповсюджені в архітектурній практиці; розглянуто екологічні складові атріумів в структурі будівлі.
 • Документ
  Особенности объёмно-планировочного решения малоэтажных пассивных жилых домов в Украине
  (КНУБА, 2017) Диб, М. З.
  Розроблені типологічні вимоги до об'ємно-планувальних рішень малоповерхових пасивних будинків в кожному з 6 архітектурно-будівельних кліматичних районів України.
 • Документ
  Що спільного в процесі утворення територіальних громад як групових систем розселення на локальному рівні з політикою та реформами?
  (КНУБА, 2017) Яценко, В. О.
  В статті проаналізовано особливості реформи адміністративного характеру в Україні за період ХХ – початок ХХІ століття. Виділено чотири основні етапи, які формували парадигму необхідності соціальних, економічних та політичних змін. Визначено роль та особливості містобудівної діяльності кожного етапу. Звернено увагу на можливі ризики та негаразди поквапливих процесів без урахування системних наукових фахових розробок.
 • Документ
  Особливості формування інтер’єрів апартаментів готелів за допомогою колористичних засобів
  (КНУБА, 2017) Третьяк, Ю. В.; Кузнецова, І. О.; Сивовід, М. М.
  У даній статті визначаються особливості формування інтер’єрів апартаментів готелів за допомогою колористичних засобів, розглядається психологічний вплив кольору в інтер’єрі на людину. Проаналізовано зарубіжні приклади створення дизайну апартаментів, на основі яких зроблено висновки щодо використання певних палітр кольорів. В оздобленні найкраще використовувати природні, екологічні матеріали, такі, як дерево й цегла. На основі вивчених класифікацій апартаментів та розглянутих прикладів інтер’єрів по кожній класифікації виведено діаграми використання кольорів в апартаментах різних типів.
 • Документ
  Методика проектування навчально-виховних комплексів на основі уніфікованих блок-модулів
  (КНУБА, 2017) Гомон, О. О.
  Розглянуто навчально-виховний комплекс як архітектурну споруду на основі застосування типізованих елементів блок модулів, який дозволить комбінувати навчально-виховні комплекси різної місткості.
 • Документ
  Етапи розширення художніх музеїв
  (КНУБА, 2017) Дивак, В. І.
  Розглядаються причини виникнення розширення художніх музеїв, визначаються етапи розвитку та їх основні характеристики.
 • Документ
  Вплив природних умов та антропогенних чинників на режим ґрунтових вод
  (КНУБА, 2017) Рудник, Д. В.
  Розглянуто вплив природних умов та антропогенних чинників на режим ґрунтових вод, а відтак на санітарно-гігієнічний стан територій населених пунктів, будівельних характеристик ґрунтів, умов виробництва робіт та експлуатацію споруд і комунікацій.
 • Документ
  Модернізація прикладних організаційно-технологічних моделей для функціонально-управлінського супровіду будівельних проектів
  (КНУБА, 2017) Чернишев, Д. О.
  В статті доведено, що в рамках промислового, цивільного та лінійного будівництва, з точки зору організаційно-технологічної надійності, будівельний об’єкт – це сукупність нечітко визначених, хаотичних, унікальних процесів, обмежених попередньо обумовленими часовими рамками та продуктом проекту. За технологічними особливостями та специфікою робочого середовища життєвий цикл об’єктів будівництва розділений на такі фази: «Ініціація», «Проектування», «Будівельно-монтажні роботи», «Введення в експлуатацію». Задля оптимізації управління, враховуючи унікальність кожної фази життєвого циклу об’єкта, пропонується використати системну інтеграцію підходів, модель якої ґрунтується на методах багатофакторного, багатокомпонентного моделювання та багатокритеріального вибору альтернатив організації будівництва спортивно-оздоровчих комплексів. Зазначені моделі, реалізовані у форматі сучасного будівельного девелопменту, слугуватимуть в подальшому основою для організаційно-технологічної та екологічної експертизи проектів, а також для вибору інституційними учасниками проекту (замовник, співінвестор, девелопер) раціональних ресурсних моделей та виконавчих рішень впровадження будівельних проектів досліджуваного типу.
 • Документ
  Градостроительные методы оценки и повышения уровня духовного потенциала городской среды
  (КНУБА, 2017) Дьомін, М. М.; Арзили, А. Ю.
  Сучасна світова політична арена характеризується конкурентністю глобальних міст між собою за визнання і повагу в світі. Рівень визнання територіальної одиниці безпосередньо впливає на стан туризму, залучення зовнішніх інвестицій, економічного зростання, встановлення партнерських відносин з іншими країнами, збільшення чисельності населення міст, престиж міста і повагу до нього. Однак на ряду з конкуренцією між собою міське середовище прискореними темпами втрачає зв'язність своїх історичних шарів, перебуваючи в постійній структурній реорганізації, яка має властивість мутувати, адаптуватися і трансформуватися [1], [2]. Нігілістичне ставлення до традицій, до глибинних витоків людської свідомості привело до вихолощення з міського середовища її духовного начала [1], [3]. Відбувається деструкція міського середовища, перманентна втрата її генетичної і культурної пам'яті [1]. Безліч людей відчувають такі міста як відчужені, що тиснуть, жорсткі, непривабливі місця, що не має нічого спільного з істинним змістом міського життя [1], [3]. До XXI сторіччя люди майже зовсім розгубили досвід духовної взаємодії з середовищем, втратили потребу в сенситивному і естетичному спілкуванні з нею [1]. Актуальним стає розробка абсолютно нового підходу до проектування міського середовища на якісно новому рівні, що відповідає на виклик XX1 століття.
 • Документ
  Гравітація міст в екологічному просторі
  (КНУБА, 2017) Устінова, І. І.
  Викладено результати дослідження фундаментальних засад розвитку еколого-містобудівних систем.
 • Документ
  Архітектурно-ландшафтна організація прибережних територій: інформаційно-цифровий модуль (рівень та контроль)
  (КНУБА, 2017) Рубан, Л. І.
  Стаття присвячена методиці формування нового інформаційно-цифрового модуля у комплексній програмі архітектурно- ландшафтної організації прибережних територій, дослідженню можливостей та доцільності його використання при сучасному містобудівному плануванні та керуванні прибережними зонами у контакті із природними водними об’єктами. Розглянуто ситуація для Києва.