Визначення міцності та довговічності скла на основі лінійно-пружної механіки руйнування

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Традиційно скло є естетичним матеріалом, не призначеним для несучих цілей. Міцність скла залежить від розподілу напружень, тривалості навантаження, стану поверхні та умов навколишнього середовища. Поверхневі дефекти або тріщини пов'язані з характерною крихкістю скла. Крихке руйнування скла - це катастрофічний режим відмови, при якому поверхневі дефекти або тріщини швидко поширюються під навантаженням на розтяг до критичного значення. Це можна змоделювати за допомогою лінійно-пружної механіки руйнування (ЛПМР). Інтенсивність пружних напружень в околі кінця тріщини описується коефіцієнтом інтенсивності напружень KI . Аналітичними методами визначення міцнісних властивостей скла є: оцінка в'язкості руйнування KIC або інертної міцності ІС та прогнозування тривалості експлуатації (часу руйнування) t f від втоми. Використання таких розрахункових підходів на основі ЛПМРдозволяє отримати несучу здатність конструкцій із скла.
Опис
Ключові слова
міцність скла, дефекти (недоліки), подряпини, стрес-корозія (корозія під напруженнями), докритичне зростання тріщини (ДЗТ), лінійно-пружна механіка руйнування (ЛПМР), коефіцієнт інтенсивності напружень, статична втома, силовий закон, надійність, прогнозування довговічності, час руйнування
Бібліографічний опис
Демчина Б. Г. Визначення міцності та довговічності скла на основі лінійно-пружної механіки руйнування / Б. Г. Демчина, Т. Ю. Осадчук // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2018. – Вип. 100. – С. 40-58. - Бібліогр. : 67 назв.
Зібрання