Моделювання впливу техногенного тритію на еко- і біосистеми

Ескіз

Дата

2016

Автори

Котовенко, О. А.
Мірошниченко, О. Ю.
Хрутьба, В. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Державний комітет телебачення та радіомовлення України

Анотація

В статті запропонований системний підхід до аналізу, дослідження та моделювання механізму процесу міграційного накопичення техногенного тритію в компонентах еко- і біосистем та вплив цього процесу на зміну еко- і біосистем, а також представлена розроблена стохастична ієрархічна математична модель зміни станів еко- і біосистем під впливом процесів міграційного накопичення техногенного тритію в її підсистемах (компонентах). Об’єкт дослідження - процес міграційного накопичення техногенного тритію та його вплив на еко- і біосистеми. Мета роботи - системні дослідження та моделювання механізмів міграційного накопичення тритію в еко- і біосистемах. Метод дослідження - системний аналіз, метод декомпозиції (створення ієрархічної моделі). Проблема міграційного накопичення техногенного тритію, як одного з радіонуклідів малих доз випромінювання, має велике значення. В роботі проаналізовані основні джерела надходження техногенного тритію в навколишнє природне середовище, як в інцидентних ситуаціях, так і в результаті постійних витоків; досліджені та проаналізовані дані стосовно міграційного накопичення тритію в еко- i біосистемах та зміна станів цих систем під впливом цих процесів. Синтезована стохастична ієрархічна математична модель процесу зміни станів екологічної системи під впливом міграційного тритію, що базується на роботах Колмогорова (верхній рівень ієрархії) та теорії автоматів (нижній рівень ієрархії). Одержана модель надає можливість оцінки зміни станів екологічної системи за даними спостережень системи моніторингу на міграційних шляхах тритію у компонентах довкілля. Синтезована модель може бути застосована для дослідження міграційного накопичення техногенного тритію в еко- і біосистемах та прогнозування зміни стану цих систем під дією цього радіаційного забруднювача.

Опис

Ключові слова

тритій, джерела забруднення, екосистеми, біосистеми, ієрархічна стохастична математична модель, кафедра охорони праці та навколишнього середовища

Бібліографічний опис

Котовенко О. А.Моделювання впливу техногенного тритію на еко- і біосистеми / О. А. Котовенко, О. Ю. Мірошниченко, В. О. Хрутьба // Вісник національного транспортного університету : наук.-техн. зб. / Національний транспортний університет ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко - Київ, 2016. - Вип. 1(34). - С. 216 - 224. - Бібліогр. : 20 назв. - (Серія "Технічні науки").

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced