Моделювання впливу техногенного тритію на еко- і біосистеми

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Державний комітет телебачення та радіомовлення України
Анотація
В статті запропонований системний підхід до аналізу, дослідження та моделювання механізму процесу міграційного накопичення техногенного тритію в компонентах еко- і біосистем та вплив цього процесу на зміну еко- і біосистем, а також представлена розроблена стохастична ієрархічна математична модель зміни станів еко- і біосистем під впливом процесів міграційного накопичення техногенного тритію в її підсистемах (компонентах). Об’єкт дослідження - процес міграційного накопичення техногенного тритію та його вплив на еко- і біосистеми. Мета роботи - системні дослідження та моделювання механізмів міграційного накопичення тритію в еко- і біосистемах. Метод дослідження - системний аналіз, метод декомпозиції (створення ієрархічної моделі). Проблема міграційного накопичення техногенного тритію, як одного з радіонуклідів малих доз випромінювання, має велике значення. В роботі проаналізовані основні джерела надходження техногенного тритію в навколишнє природне середовище, як в інцидентних ситуаціях, так і в результаті постійних витоків; досліджені та проаналізовані дані стосовно міграційного накопичення тритію в еко- i біосистемах та зміна станів цих систем під впливом цих процесів. Синтезована стохастична ієрархічна математична модель процесу зміни станів екологічної системи під впливом міграційного тритію, що базується на роботах Колмогорова (верхній рівень ієрархії) та теорії автоматів (нижній рівень ієрархії). Одержана модель надає можливість оцінки зміни станів екологічної системи за даними спостережень системи моніторингу на міграційних шляхах тритію у компонентах довкілля. Синтезована модель може бути застосована для дослідження міграційного накопичення техногенного тритію в еко- і біосистемах та прогнозування зміни стану цих систем під дією цього радіаційного забруднювача.
Опис
Ключові слова
тритій, джерела забруднення, екосистеми, біосистеми, ієрархічна стохастична математична модель, кафедра охорони праці та навколишнього середовища
Бібліографічний опис
Котовенко О. А.Моделювання впливу техногенного тритію на еко- і біосистеми / О. А. Котовенко, О. Ю. Мірошниченко, В. О. Хрутьба // Вісник національного транспортного університету : наук.-техн. зб. / Національний транспортний університет ; гол. ред. М. Ф. Дмитриченко - Київ, 2016. - Вип. 1(34). - С. 216 - 224. - Бібліогр. : 20 назв. - (Серія "Технічні науки").