Сучасний погляд на багатоквартирне житло в аспектах структурно-логічної ієрархічної класифікації та оціночних пріоритетів громадського попиту

Ескіз

Дата

2016

Автори

Книш, В. І.
Буравченко, С. Г.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті розглянуті та прокоментовані структурно-логічні схеми ієрархічної класифікації багатоквартирного житла (БЖ) Теоретично доведена доцільність використання системи в 12 АМО-пазлів, для оцінки пріоритетів впливовості складових елементів, в межах визначеної ієрархії, та графо-матричного оцінювання їх показників.

Опис

Ключові слова

багатоквартирне житло (БЖ), сучасний об'єкт нерухомості (СОН), роздрібно-гуртовий товар (РГТ), структура приватного використання (СПВ), простір публічного використання (ППВ), ієрархія, класифікація, попит, граф, матриця інцидентності, многоквартирное жилье, современный объект недвижимости (СОН), рознично-оптовый товар (РОТ), структура частного использования, пространство публичного использования, иерархия, классификация, спрос, граф, матрица инцидентности, apartment building, modern object of the real estate, retail-wholesale commodity, structure of the private use, space of the public use, hierarchy, classification, demand, graph, incidence matrix

Бібліографічний опис

Книш В. І. Сучасний погляд на багатоквартирне житло в аспектах структурно-логічної ієрархічної класифікації та оціночних пріоритетів громадського попиту / В. І. Книш, С. Г. Буравченко // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2016. – Вип. 10. – С. 344-365. - Бібліогр. : 13 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced