Вплив мінеральних добавок на сульфатостійкість портландцементу

Ескіз

Дата

2019

Автори

Гоц, В. І.
Ковальчук, О. Ю.
Говдун, Я. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Розглянуто ефективність підвищення сульфатостійкості цементів при використанні активних мінеральних добавок різного виду. Виявлено, що максимальний ефект підвищення сульфатостійкості спостерігається при використанні комбінації доменного гранульованого шлаку та золи-винесення в складі портландцементних систем, що супроводжується зростанням сульфатостійкості у 2 рази порівняно з контрольним складом. Отримано портландцементні системи з активними мінеральними добавками, сульфатостійкість яких не поступається традиційному сульфатостійкому шлакопортландцементу.

Опис

DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.183.2019.169660

Ключові слова

бетон, цемент, сульфатостійкість, активні мінеральні добавки, кафедра технології будівельних конструкцій і виробів, concrete, cement, sulphate-resistance, active mineral fillers

Бібліографічний опис

Гоц В. І. Вплив мінеральних добавок на сульфатостійкість портландцементу / В. І. Гоц, О. Ю. Ковальчук, Я. О. Говдун // Український державний університет залізничного транспорту : зб. наук. праць. - 2019. - Вип. 183. - С. 71 - 80. : Бібліогр. : 12 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced