Вплив мінеральних добавок на сульфатостійкість портландцементу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Гоц, В. І.
Ковальчук, О. Ю.
Говдун, Я. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Розглянуто ефективність підвищення сульфатостійкості цементів при використанні активних мінеральних добавок різного виду. Виявлено, що максимальний ефект підвищення сульфатостійкості спостерігається при використанні комбінації доменного гранульованого шлаку та золи-винесення в складі портландцементних систем, що супроводжується зростанням сульфатостійкості у 2 рази порівняно з контрольним складом. Отримано портландцементні системи з активними мінеральними добавками, сульфатостійкість яких не поступається традиційному сульфатостійкому шлакопортландцементу.
Опис
DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.183.2019.169660
Ключові слова
бетон, цемент, сульфатостійкість, активні мінеральні добавки, кафедра технології будівельних конструкцій і виробів, concrete, cement, sulphate-resistance, active mineral fillers
Бібліографічний опис
Гоц В. І. Вплив мінеральних добавок на сульфатостійкість портландцементу / В. І. Гоц, О. Ю. Ковальчук, Я. О. Говдун // Український державний університет залізничного транспорту : зб. наук. праць. - 2019. - Вип. 183. - С. 71 - 80. : Бібліогр. : 12 назв.