Аналіз підходів до концептуального моделювання проектів реінжинірингу великих будівельних компаній

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Надано визначення проекту, продукту проекту і програмі реінжинірингу великої будівельної компанії. Для розроблення концепції проекту реінжинірингу запропоновано провести синтез доцільних підходів. В цьому руслі запропоновано формування такого інтегрального симбіозу підходів, який би забезпечував достатнє принципове підґрунтя для розроблення адекватних моделей і методів реалізації проекту. Сформульовано і описано сім підходів інтегрального симбіозу – проектний, процесний, сценарний, проактивний, ціннісний, когнітивний, компетентнісний. Проект реінжинірингу великої будівельної компанії запропоновано розглядати у семи просторах – культурний простір, простір потенціалу розвитку, стратегічний, методичний, інструментальний, процесний та комунікаційний. Визначено чотири аспекти продукту проекту реінжинірингу – організаційний, процесний, документальний, інструментальний. Також визначено чотири базових стандарти для управління проектом реінжинірингу – P2M, PMBOK, PRINCE2, Scrum. Розроблено концептуальну модель проекту реінжинірингу великої будівельної компанії у вигляді «синхронного двигуна». «Обмотками статора» такого двигуна визначені підходи, стандарти, простори проекту та аспекти продукту проекту. «Обмотками ротора» – команду проекту, проект і оточення проекту. Визначено перспективи подальших досліджень.
Опис
Ключові слова
проект, управління проектами, будівельна компанія, реінжиніринг, концептуальна модель, кафедра управління проектами
Бібліографічний опис
Пузійчук А. В. Аналіз підходів до концептуального моделювання проектів реінжинірингу великих будівельних компаній / А. В. Пузійчук // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2018. – № 36. – С. 51-56. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання