Очисні споруди водовідведення: методичні вказівки і завдання до виконання курсового проекту

Ескіз

Дата

2023

Автори

Хоружий, Віктор Петрович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Містять послідовність виконання курсового проекту системи водовідведення міста і вихідні дані для проектування. Викладання супроводжується посиланням на нормативні документи і типові рішення основних споруд, або технічні розробки фірм, окремих авторів, які знайшли широке впровадження. Призначено для студентів-бакалаврів спеціальності 192 «Будівництво і цивільна інженерія» спеціалізації «Водопостачання та водовідведення» усіх форм навчання.

Опис

В авторській редакції.

Ключові слова

споруди очисні, споруди водовідведення, кафедра водопостачання та водовідведення

Бібліографічний опис

Очисні споруди водовідведення: методичні вказівки і завдання до виконання курсового проекту з дисципліни «Очисні споруди водовідведення» : для бакалаврів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації «Водопостачання та водовідведення» денної та заочної форм навчання / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; укладач В. П. Хоружий. - Київ : КНУБА, 2023. - 68 с. - Бібліогр. : с. 62.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced