Дослідження впливу коєфіцієнта за призначенням на рівень надійності підсилених згинальних залізобетонних елементів

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядаються сучасні методики розрахунку підсилених залізобетонних згинальних елементів з точку зору теорії надійності та досліджується вплив коефіцієнта за призначенням на загальну надійність конструкції.
Опис
Ключові слова
кафедра залізобетонних і кам'яних конструкцій, надійність, коефіцієнт надійності, методика розрахунку, підсилення залізобетонних конструкцій, надежность, коэффициент надежности, методика расчета, усиления железобетонных конструкций, reliability, safety factor, design procedure, strengthening of concrete structures
Бібліографічний опис
Постернак О. М. Дослідження впливу коефіцієнта за призначенням на рівень надійності підсилених згинальних залізобетонних елементів / О. М. Постернак // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2015. – Вип. 58. – С. 431 - 439. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання