Ахітектор-художник В. М. Покровський – Homo Universalis початку ХХ століття. Літопис. Частина І

Ескіз

Дата

2018

Автори

Кондратьєва, О. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Підвищена значущість індивідуального портрета – характерна риса будь-якої ренесансної епохи. Так і в жанрі культурного ренесансу початку ХХ століття на теренах України, «ренесансна людина» – homo universalis – стала основним героєм-творцем. Ґенезу творчості архітектора-художника В. М. Покровського докорінно осягнути можна лише відкриваючи його біографічні сторінки.

Опис

Ключові слова

творчість архітектора-художника Володимира Покровського, homo universalis, архітектор Альфред Шпігель, Варшава, Харків, культурний ренесанс початку ХХ століття

Бібліографічний опис

Кондратьєва О. В. Ахітектор-художник В. М. Покровський – Homo Universalis початку ХХ століття. Літопис. Частина І / О.В. Кондратьєва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 52. - С. 62-70. - Бібліогр : 39 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset