Актуальність теми енергозбереження в архітектурі сучасного житла середньої поверховості

Ескіз

Дата

2017

Автори

Мораді Пур Омід
Сьомка, С. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

cтаття присвячена питанням впливу на функціональнопланувальну та об‘ємно-просторову структуру житлових будинків середньої поверховості сучасного енергоефективного обладнання. Обґрунтовано актуальність теми дослідження у зв‘язку зі стрімким розвитком енергоефективних і енергозберігаючих технологій, пов‘язаних з різними видами відновлювальної енергії. детально проаналізовано вплив подібного обладнання на архітектуру

Опис

Ключові слова

енергозбереження, енергоефективні технології, житло середньої поверховості, систематизація, актуальність, кафедра основ архітектури і архітектурного проектування

Бібліографічний опис

Мораді Пур Омід. Актуальність теми енергозбереження в архітектурі сучасного житла середньої поверховості / Мораді Пур Омід, С. В. Сьомка // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 49. - С. 474-481. - Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced