Актуальність теми енергозбереження в архітектурі сучасного житла середньої поверховості

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
cтаття присвячена питанням впливу на функціональнопланувальну та об‘ємно-просторову структуру житлових будинків середньої поверховості сучасного енергоефективного обладнання. Обґрунтовано актуальність теми дослідження у зв‘язку зі стрімким розвитком енергоефективних і енергозберігаючих технологій, пов‘язаних з різними видами відновлювальної енергії. детально проаналізовано вплив подібного обладнання на архітектуру
Опис
Ключові слова
енергозбереження, енергоефективні технології, житло середньої поверховості, систематизація, актуальність, кафедра основ архітектури і архітектурного проектування
Бібліографічний опис
Мораді Пур Омід. Актуальність теми енергозбереження в архітектурі сучасного житла середньої поверховості / Мораді Пур Омід, С. В. Сьомка // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 49. - С. 474-481. - Бібліогр. : 7 назв.
Зібрання