Історія формування архітектурних об’єктів на складних територіях. Аналіз I періоду

Ескіз

Дата

2013

Автори

Откаленко-Повалінська, М. Ю.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Визначаються способи будівельного освоєння складних територій, методи та прийоми архітектурно-конструктивної адаптації будівель, як способу, здатного відповідати запитам українського суспільства у процесі його розвитку, встановлюється періодизація історії формування архітектурних об’єктів на складних територіях(ОнаСТ), Аналізується перший період.

Опис

Ключові слова

інтенсифікація використання земель, складні території, архітектурно-конструктивна адаптація, архітектурні об`єкти на складних територіях, интенсификация использования земель, сложные территории, архитектурно-конструктивная адаптация, общественные объекты на сложных территориях (ОнаСТ), intensification of using territories, difficult areas, architectural- structural adaptation, architectural objects on the difficult areas, кафедра архітектурного проектування цивільних будівель і споруд

Бібліографічний опис

Откаленко-Повалінська М. Ю. Історія формування архітектурних об’єктів на складних територіях. Аналіз I періоду / М. Ю. Откаленко-Повалінська // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 49. – С. 405 - 412. - Бібліогр. : 9 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset