Композиція. Основи об'ємно-просторової композиції. Композиційні категорії. Об'єктивні властивості форми: конспект лекцій

Ескіз

Дата

2024

Автори

Зиміна, Світлана Борисівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Висвітлено властивості і закономірність вияву композиційних категорій, як-от композиційна ідея, цілісність, композиційна рівновага, пропорції, метр, ритм, колір, співрозмірність, симетрія і асиметрія, динамічність і статичність, масштабність, тектоніка та ін., як засобів композиційної виразності. Наведено прояви тотожності, нюансу і контрасту в живописі, інтер’єрі та архітектурі. Розглянуто головні (розмір і геометрична характеристика) і другорядні об’єктивні властивості форми (орієнтація в просторі, динамічність, статичність, стійкість, світлота, колір, фактура, текстура), а також розчленованість форми і її вплив на динамічність, статичність та цілісність композиції. Призначено для студентів освітнього рівня «бакалавр» галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» спеціальності 191 «Архітектура та містобудування»; галузі знань 02 спеціальностей 022 «Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво».

Опис

Ключові слова

кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, композиційні категорії, композиційна рівновага, пропорції, колір, свіврозмірність, симетрія, асиметрія

Бібліографічний опис

Зиміна, С. Композиція. Основи об'ємно-просторової композиції. Композиційні категорії. Об'єктивні властивості форми: конспект лекцій / С. Зиміна. - Київ : КНУБА, 2024. - 39 с. - Бібліогр. : с. 38 - 39.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset