Криторіальний підхід до оцінки ефективності адаптивного кластеру енергоефективності архітектурно-будівельної галузі

Ескіз

Дата

2019

Автори

Микитась, М. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В статті розглядаються підхід до вирішення проблеми формування системи якісних показників ефективності функціонування адаптивного кластеру енергоефективності архітектурно-будівельної галузі (енергоефективного архітектурно-будівельного кластеру) за певним сценарієм, що дозволяє сформувати базу знань, яка в подальшому стане основою «внутрішньої моделі» інтелектуальної системи підтримки прийняття рішень. Досліджується питанням щодо розробки системи оцінки якості прийнятих рішень за критеріями впливу зовнішніх чинників на загальну ефективність системи. Запропонована підхід графо-аналітичного аналізу функціонування адаптивного кластеру енергоефективності за різними сценаріями. Удосконалено методику оцінювання «ефективності» функціонування досліджуваної кластерної моделі за рахунок використанням узагальненої функції «бажаності» Харрінгтона.

Опис

Ключові слова

кластер енергоефективності, адаптивне управління, метод геометричного моделювання, критерій, система бальних оцінок, кластер энергоэффективности, адаптивное управление, метод геометрического моделирования, критерий, система балльных оценок, energy efficiency cluster, adaptive control, geometric modeling method, criterion, scoring system, кафедра архітектурних конструкцій

Бібліографічний опис

Микитась М. В. Криторіальний підхід до оцінки ефективності адаптивного кластеру енергоефективності архітектурно-будівельної галузі / М. В. Микитась // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 53. - С. 277 - 287. - Бібліогр. : 23 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced