Визначення напружено-деформованого стану пластини методом прямих з використанням рядів Фур`є

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
В статті розглядається плоска деформація товстої пластини. Для зниження вимірності вихідних диференціальних рівнянь використовується метод прямих у поєднанні з методом Бубнова-Гальоркіна-Петрова. При шарнірному закріпленні по торцевих площинах x = 0 , x l = можливе використання рядів Фур`є по координаті x . Це зводить вихідну систему редукованих диференціальних рівнянь до системи алгебраїчних рівнянь.
Опис
Ключові слова
кафедра опору матеріалів, напружено-деформований стан, плоска деформація товстої пластини
Бібліографічний опис
Левківський Д. В. Визначення напружено-деформованого стану пластини методом прямих з використанням рядів Фур`є / Д. В. Левківський // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т. буд-ва і архіт. ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2013. – Вип. 91. – С. 174 – 180. – Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання