Загальні положення символізації архітектурно-художнього образу міського середовища

Ескіз

Дата

2016

Автори

Булах, І. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У статті надані узагальнені висновки і результати щодо проведеного дослідження символізації архітектурно-художнього образу міського середовища. Запропоновано уточнення термінів "символізація", "міське середовище" і "художній образ". В загальних рисах наведені процеси та принципи символізації, а також представлена структурно-логічна модель символізації.

Опис

Ключові слова

символізація, міське середовище, художній образ, теорія архітектури

Бібліографічний опис

Булах І. В. Загальні положення символізації архітектурно-художнього образу міського середовища / І. В. Булах // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : наук.-техн. сб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. М. М. Дьомін. - Київ : КНУБА, 2016. - Вип. 42. - С. 17-24. - Бібліогр : 13 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset